بیمه تکمیلی عشایر استان با مشارکت بیمه برکت وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ ۷:۳۰:۰۰ | عنوان: اخبار

آقای عرب قائنی رئیس اداره امور تعاونی ها و بهسازی تولید امور عشایر استان اظهار داشت:

بیمه تکمیلی عشایر استان با مشارکت بیمه برکت وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در راستای ارائه خدمات بیمه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و گسترش فرهنگ بیمه در میان عشایر استان گلستان می باشد که علاوه بر ارائه خدمات و حمایت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر توافقاتی با شرکت خدمات بیمه برکت وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر پوشش بیمه تکمیلی عشایر بعمل آمده و مقرر گردید این بنیاد طرحهای تکمیلی درمان و حتی تخفیفات ویژه ثالث و بدنه خودروهای شخصی و کشاورزی عشایر تحت پوشش این استان تا سقف 70 درصد را ارائه نماید.

بر پایه این گزارش تعهدات طرح های بیمه ای و درمان خانواده های عشایر در 5 سطح می باشد که عضو عشایر در قبال پرداخت مبلغ 20 هزار تومان بطور سالیانه از مزایای پرداخت هزینه های ایاب و زهاب بستری بیمارستان و همچنین پوشش فوت تا سقف 20 میلیون ریال برخوردار خواهد شد و بیشترین سقف پرداختی سرپرست خانوار مبلغ 50 هزار تومان سالیانه می باشد که علاوه بر برخورداری از مزایای سطح 1 سایر هزینه های پاراکلینیکی شامل ( سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن و اندوسکوپی، ام.ار.ای، نوار قلب، نوار مغز، اکوکاردیوگرافی) و همچنین پوشش فوت تا سقف 300 میلیون ریال را برخوردار می شوند. لازم به ذکر است آن شرکت متعهد گردید، آن بخش از هزینه ها را که بیمه پایه (سازمان خدمات درمانی روستائی عشایر) تقبل نمی نماید و در صورت حساب بیمارستانی به عنوان مابه التفاوت سهم بیمار دریافت می گردد بر عهده شرکت بیمه می باشد و حداکثر سقف سنی بیمه شدگان در بخش بیمه عمر و حادثه 75 سال تعیین گردیده است.
نوشته‌ای از اداره کل امور عشایر استان گلستان
http://www.golestanashayer.ir

نشانی این صفحه :
http://www.golestanashayer.ir/modules/news/article.php?storyid=106