آغاز كوچ بهاره عشاير استان گلستان

تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲ ۹:۵۰:۰۰ | عنوان: اخبار

کوچ بهاره 1978 خانوار عشایر کرد استانهای خراسان رضوی و شمالی متشکل از 21 طایفه مستقل با جمعیتی بالغ بر 11000 نفر به همراه دام از مناطق قشلاقی استان گلستان به سمت ارتفاعات و مناطق ییلاقی شهرهای بجنود، شیروان، اسفراین و قوچان از طریق 3 ایلراه خشتلی قازانقایه و شلمی آغاز گردید و دامهای این گروه از عشایر پس از طی مسیر اجازه استقرار در مناطق ییلاقی را خواهند داشت.

گفتنی است همزمان با کوچ عشایر کرد بیش از 1600 خانوار عشایر کوچنده ترکمن از طوایف و تیره های ایلهای یموت، گوکلان و طوایف مقدس با جمعیتی بالغ بر 10000 نفر کوچ درون استانی خود را به استقرارگاه های ییلاقی آغاز کرده اند.
نوشته‌ای از اداره کل امور عشایر استان گلستان
http://www.golestanashayer.ir

نشانی این صفحه :
http://www.golestanashayer.ir/modules/news/article.php?storyid=50